ALTCONNECT

W NOWYM KIERUNKU

Idea latarnii była bazą do wyjścia ale wypracowanie końcowego znaku wymagało gruntownego poznania firmy i rozmów z jej przedstawicielami. Przyjacielska współpraca zobowiązywała nas do rzetelnego wykonania zadania. Zależało nam na tym aby klient był świadom możliwości, jakie daje mu nowy wizerunek.

LOGOTYP

Logotyp został gruntownie opisany w księdze znaku, której spójny system został wyrażony w poszczególnych akcydensach (wizytówkach, papierach firmowych etc.)

Ważnym elementem całej identyfikacji była koncepcja „notatnika projektanta”, w którym klient Altconnect’u mógł naszkicować na gotowych konturach urządzeń swoją wizję aplikacji. Po wdrożeniu naszego pomysłu efektywność pracy nad interface’ami w firmie znacznie wzorsła.